Print this page

Oversikt over eiendommer og tidligere prosjekter
c
c
 
Straumeveien 166 visavis Fagernes Yacht Club på Straumsgrend
  Vårt kontorbygg Troldhaugvegen nr 35 som nå er solgt.<br>
 
Vårt kontorbygg Troldhaugvegen nr 35 som nå er solgt.
Ove Ellingsen AS eier og drifter i dag Straumevegen 166 v/ Fagernes Yacht-club

Forretningsbygg på 650 m2 som er etablert som kontorfellesskap for flere bedrifter.

Tidligere avsluttede eiendommer:

Troldhaugvegen 35.
Eget kontorbygg er solgt.
Vi har i samarbeid med Nydal Bygg A/S, bygget en firemannsbolig og en enebolig. Byggene er solgt.

Hopshagen terrasse
Hopshagen Terrasse. 22 leiligheter solgt.

Hop Gård
Ferdig regulert område for bygging av 16 leiligheter. Prosjektet er solgt til Nydal Bygg A/S og er nå under bygging.

Knappenveien 52, Søreidgrend
En frittliggende enebolig som ble totalrehabilitert og solgt i 2010.